Sie sind hier

Valérie Lemaire

Péiteng - Rodange Rolléng

53 Joer

Aide agricole
Member vun der Transportkommissioun
Member vun der Kulturkommissioun
Member vum Comité vum DP-Südebezierk
Rolleng