Sie sind hier

D'Marie-Louise freet no...

Marie-Louise dite Molly Berens veuve Bouché

Eis Conseillère huet beim Schöfferot nogefrot wéi een de Biotop „Am Plon“ nom Tornado erëm opwäerte kann.

Am Kader vun den Opraumaarbechte wollt eis Gemengeconseillère vum Schäfferot wëssen, ob net elo de Moment wier, fir Beliichtungsanlagen am Biotop „Am Plon“  ze installéieren, vu dass hei vill futti war a rem misst hiergeriicht ginn. Esou Luuchte ware scho viru Jore vun engem Oeko-Bureau proposéiert ginn.

 

Wéi eis de Schäfferot schrëftlech matdeelt, géif den Ëmweltministère Beliichtungsanlagen a Gréngzone leider net méi autoriséieren. Mir fannen dat schued, mee mir mussen akzeptéieren, dass der Gemeng d’Hänn gebonne sinn, wann den Ëmweltministère net matspillt.

 

 

Op eis Nofro, ob net och kéinten Uebstbeem gesat ginn, vu dass mir scho virun e puer Méint en ëffentlech zougängleche Bongert gefuerdert hunn, krute mir matgedeelt, dass opgrond vun de Bedingunge vun de Fiichtwisen, déi am Biotop unzefanne sinn, net geplangt ass, Uebstbeem do unzeplanzen. Wann d’Bedingungen effektiv manner favorabel fir Uebstbeem sinn, si mir selbstverständlech mat der Decisioun averstanen, esou Beem net unzeplanzen.

 

Wéi mir zudeem verséchert kruten, gett de Biotop 2020 nei beplanzt, Infrastrukture gi gefléckt an d’Natur kritt Zäit, sech vun de Strapaze vum Tornado ze erhuelen.

 

Fannt hei och d'Fro un an d'Äntwert vum Schäfferot.

AnhangGröße
PDF icon Fro Plon Tornado-merged.pdf5.44 MB